projekt INTEGRADO 2a

Projekt zawiera:

1 szt. Huśtawka Saturn (GM1611)

1 szt. Huśtawka wahadłowa Eniro 1 (K304-S)

1 szt. Instrument muzyczny Tamburo XL (PP-TO-004)

1 szt. Instrument muzyczny Empero Chime (PP-TO-002)

1 szt. Instrument muzyczny Paro (PP-TO-014)

49 szt. CZERWONY KAPTUREK - przykład 1 ()

1 szt. Ławka Sego 1 (K901)

2 szt. Ławka Sego 2 (K902)

Opis

Przykładowa aranżacja placu zabaw o powierzchni 131m2. Plac jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Obiekt jest dedykowany dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, umożliwia ich wspólną zabawę. Eliminuje poczucie wykluczenia osób niepełnosprawnych. Zabawki są przystosowane do korzystania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Instrumenty muzyczne stanowią niebywałą atrakcję dla osób niewidomych oraz z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Nawierzchnia placu zabaw może być wykonana w kilku wariantach. Na wizualizacjach przedstawiono kolorową nawierzchnię syntetyczną. Kształt placu zabaw, układ zabawek, rodzaj nawierzchni oraz jej kolor może być dowolnie modyfikowany. Skontaktuj się z nami: - pomożemy w konsultacji projektu - prześlemy kosztorysy zawierające zastosowane rozwiązania.

Huśtawka Saturn

Kod produktu: GM1611

Opis

Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Huśtawka jest wyposażona w pięciostopniowy system bezpieczeństwa  INTEGRADO.

Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Huśtawka jest wyposażona w pięciostopniowy system bezpieczeństwa  INTEGRADO.

1 - Zamek zabezpieczający przed korzystaniem z huśtawki w sposób niekontrolowany przez niepowołane osoby (opcja dodatkowa)

2 - Płozę stabilizującą wjazd wózków do wnętrza huśtawki

3 - Siłownik tłumiący zabezpieczający przed nadmiernym rozkołysaniem gondoli huśtawki

4 - Obręcz blokującą otwarcie rampy w trakcie huśtania

5 - Odbojniki gumowe chroniące osoby zbliżające się do huśtawki w strefie ruchu gondoli.

Użytkownik może samodzielnie wprawić huśtawkę w ruch lub ją zatrzymać używając do tego lin. Huśtawka może być opcjonalnie wyposażona w blokadę na kluczyk uniemożliwiającą używanie jej przez osoby postronne. Aby zamknąć wjazd należy przyciągnąć rampę za pomocą łańcuchów bocznych i zablokować ją poręczą. Otwarcie zamkniętej gondoli następuje poprzez podniesienie obręczy blokującej rampę. Wózek unieruchamia się za pomocą hamulca. Gondola huśtawki posiada gumowe odbojniki (zderzaki) umieszczone po obu jej stronach. Kolor konstrukcji - grafitowy (RAL 7016) i szary (RAL 9006), a kolor gondoli czerwony (RAL 3000). Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-2:2017 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Materiały

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-2:2017 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nieposiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu

Huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step Plus) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. Bezpośrednio pod huśtawką oraz w miejscu wjazdu należy zastosować nawierzchnię umożliwiającą hamowanie huśtawki styk płozy z nawierzchnią. Taką nawierzchnią może być np. kostka betonowa.

Bezpieczeństwo

Zaleca się stosowanie systemowego ogrodzenia wydzielającego strefę użytkowania huśtawki oraz regulaminu informacyjnego. Gondola huśtawki posiada gumowe odbojniki (zderzaki) umieszczone po obu jej stronach. W górnej części gondoli znajduje się specjalny siłownik mający na celu ograniczenie wychyłu gondoli.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały".) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nieposiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu deklaracja zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA lub równoważnej jednostki zagranicznej nie mogą być uznane jako równoważne). Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie.

Nie dopuszcza się zastosowania karuzeli nieposiadającej opisanych systemów bezpieczeństwa:

  1. Furtek wejściowych, które będące w pozycji otwartej blokują obrót karuzeli. Obrót jest możliwy tylko po zamknięciu wszystkich furtek.
  2. Hamulca, który w momencie otwarcie furtki w trakcie obracania się karuzeli powoduje stopniowe zatrzymanie karuzeli.
  3. Hamulca odśrodkowego, który zabezpiecza przed zbyt szybkim obracaniem się karuzeli.

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Załączniki

Huśtawka Saturn - Pliki

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Rys. 2. Wysokość urządzenia

Huśtawka wahadłowa Eniro 1

Kod produktu: K304-S

Opis

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa z dwoma siedziskami w formie deseczki o stylistyce nawiązującej do kształtów ślimaka, z dodatkowymi dwoma ławeczkami jednoosobowymi umieszczonymi na przeciwległych słupach huśtawki. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Rura pionowa zakończona jest kulistym elementem dekoracyjnym. Siedziska dodatkowe oparte na spiralnych podstawkach, wykonane są z materiału HDPE o grubości 15 mm, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu się na słońcu oraz łatwemu zmrożeniu zimą. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

* Urządzenie dostępne również w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Materiały

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nieposiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu

Urządzenie betonowane jest w gruncie lub przykręcane do betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step Plus) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały".) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nieposiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Załączniki

Huśtawka wahadłowa Eniro 1 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Rys. 2. Dostępny wariant siedziska

Instrument muzyczny Tamburo XL

Kod produktu: PP-TO-004

Opis

Urządzenie typu instrument muzyczny w formie bębna wydający różnej tonacji dźwięki. Aby wydobyć dźwięk powinno się uderzać otwartą dłonią albo palcami na górną część bębna szybko i rytmiczne, w ten sposób uzyskamy łagodny dźwięk dla ucha. Wariant XL zawiera zestaw 8 nut w gamie G-dur od G3 do B4. Nie powinno się zbyt długo pozostawiać dłoni na bębnie, chyba że chce się obniżyć dźwięk. W zależności z jaką mocą uderzy się w powierzchnię bębna, wydobywa on inne dźwięki. Z instrumentu mogą korzystać 3 osoby na raz. Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby niepełnosprawne. Instrument może być betonowany w gruncie lub przykręcany do fundamentów. Poziom głośności wydobywającego się dźwięku z instrumentu z odległości: 50 m wynosi 48 dB,  z odległości 10 m wynosi 59 dB, a z odległości poniżej 3 m wynosi 79 dB.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176:2008. 

Sposób montażu

Zabawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia- patrz punkt "Materiały".) 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Instrument muzyczny Tamburo XL - Pliki

Rys. 1. Wymiary urządzenia

Instrument muzyczny Empero Chime

Kod produktu: PP-TO-002

Opis

Urządzenie typu instrument muzyczny w formie sześciu tub wydających różnej tonacji dźwięki. Dźwięk wydobywa się z tub poprzez uderzanie dłonią gdziekolwiek wzdłuż dzwonu. Każdy dzwon ma średnicę 0,13 m oraz wysokość od 1,79 do 2,49 m. Występuje w dwóch wariantach - sześciu tub lub trzech tub. Zestaw sześciu tub wydobywa głębokie, donośne dźwięki w kompletnej oktawie C3-C4, natomiast zestaw trzech tub wydobywa podstawowy akord oktawy w gamie C-major C, E i G. Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby niepełnosprawne. Instrument może być betonowany w gruncie lub przykręcany do  fundamentów. Poziom głośności wydobywającego się dźwięku z instrumentu z odległości: 50 m wynosi 57 dB,  z odległości 10 m wynosi 67 dB, a z odległości poniżej 3 m wynosi 97 dB.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176:2008. 

Sposób montażu

Zabawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia- patrz punkt "Materiały".) 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Instrument muzyczny Empero Chime - Pliki

Rys. 1. Wymiary urządzenia

Instrument muzyczny Paro

Kod produktu: PP-TO-014

Opis

Urządzenie typu instrument muzyczny w formie cymbałków, wygiętych lekko w łuk. Do zestawu dołączone są cztery pałeczki na sznurku, które umożliwiają wydobycie dźwięku z instrumentu. Wydobywające się dźwięki są w skali C Major w oktawie C4-C6. Występuje w kolorze jasnoszaro-różowo-czarnym z klawiszami aluminium i z włókna szklanego. Każdy materiał wydobywa inne dźwięki - aluminium będzie miał jasny i czysty dźwięk, a włókno szklane będzie miało szybki i ostry dźwięk. Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz. Mogą z niego korzystać również osoby niepełnosprawne. Instrument może być betonowany w gruncie, przykręcany do  fundamentów lub mocowany na ścianie. Urządzenie przeznaczone jest dla czterech osób. Poziom głośności wydobywającego się dźwięku z instrumentu jest zależny z jakiego materiału wykonane są klawisze.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176:2008. 

Sposób montażu

Zabawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia- patrz punkt "Materiały".) 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Instrument muzyczny Paro - Pliki

Rys. 1. Wymiary urządzenia

CZERWONY KAPTUREK - przykład 1

Kod produktu:

Ławka Sego 1

Kod produktu: K901

Opis

Ławka z jednym, podłużnym siedziskiem o stylistyce nawiązującej do kształtów ślimaka. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Rury zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. Siedzisko wykonane jest z materiału HDPE, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu się na słońcu oraz łatwemu zmrożeniu zimą. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

* Urządzenie dostępne również w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Materiały

Sposób montażu

Ławka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do betonu. 

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały").

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Załączniki

Ławka Sego 1 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urządzenia

Ławka Sego 2

Kod produktu: K902

Opis

Ławka z jednym, podłużnym siedziskiem oraz oparciem na plecy z dekoracyjnymi wycięciami w kształcie kółek. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Rury zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi o stylistyce nawiązującej do kształtów ślimaka. Siedzisko wykonane jest z materiału HDPE, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu się na słońcu oraz łatwemu zmrożeniu zimą. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

* Urządzenie dostępne również w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Materiały

Sposób montażu

Ławka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do betonu. 

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały").

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Załączniki

Ławka Sego 2 - Pliki

Rys. 1. Wymiary urządzenia