Informacje techniczne placów zabaw

Bezpieczeństwo - zasady ogólne

Na placach zabaw przede wszystkim należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci. W tym celu należy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • Zabawki powinny mieć certyfikaty na zgodność z Normą EN1176 oraz być wykonane starannie z możliwie jak najlepszych materiałów.

  • W strefie bezpieczeństwa (obszarze upadku) zabawki znajduje się bezpieczna nawierzchnia spełniająca Normę EN1177.

  • Rozmieszczenie zabawek powinno być zgodnie z zasadą mówiącą, że strefy bezpieczeństwa (obszar upadku) sąsiadujących ze sobą zabawek nie nachodzą na siebie. Dodatkowo w strefie bezpieczeństwa nie znajdują się inne elementy np. ławki, kosze na śmieci itp.

  • Zjeżdżalnie powinny być skierowane w stronę północną.

Wysokość swobodnego upadku (h)

Największa odległość pionowa pomiędzy wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą się niżej powierzchnią, na którą ono spada. Wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny np. podest, drabinka, rampa.

Krytyczna wysokość upadku (HC)

Zapewnia bezpieczeństwo upadku z danej wysokości; jest górną granicą wszystkich wysokości swobodnego upadku, dla których pokrycie nawierzchnią zapewnia zadowalający poziom amortyzacji uderzenia.

Obszar upadku (I)

Powierzchnia na którą może upaść użytkownik.

Systemy strefy upadku

Na placach zabaw, w strefie bezpieczeństwa (obszarze upadku) należy zastosować nawierzchnię bezpieczną. Do wyboru mamy kilka systemów które przedstawiono w poniższej tabeli.

Materiał
Opis

Grubość minimalna b

Maksymalna wysokość swobodnego upadku
W przypadku, gdy wykonana nawierzchnia jest zweryfikowana (np. badanie sitowe) zgodnie z niniejszą Tablicą lub posiada raport z badań zgodnie z EN 1177, nie ma konieczności dalszych badań
mm
mm
mm
Darń/gleba
-
-
≤1 000 d
Kora
wielkość ziarna od 20 do 80
200
300
≤2 000
≤3 000
Zrębki drzewne
wielkość ziarna od 5 do 30
200
300
≤2 000
≤3 000
Piasek lub żwir c
wielkość ziarna od 0,25 do 8
200
300
≤2 000
≤3 000
Inne materiały i inne grubości
Zgodnie z badaniem wg EN 1177
Krytyczna wysokość upadku wg badania

a W celu uzyskania dalszych informacji na temat poszczególnych materiałów odpowiednio przygotowanych do stosowania na placach zabaw dla dzieci patrz CEN/TR 16598 (Zbiór uzasadnień do wymagań EN 1176-1).

b W przypadku materiału sypkiego dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie (patrz 4.2.8.5.1).

c Piasek i żwir powinny być dobrze zaokrąglone i wypłukane w celu wyeliminowania większości cząstek pyłu lub gliny. Płukany piasek lub żwir używany jest za pochodzący z aluwialnych (naturalnie erodowanych) złóż i wolny od większości cząstek pyłu lub gliny. Żwir może być potocznie określany jako „otoczak”. Współczynnik jednolitości D60/D10 < 3,0. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1 (patrz Załącznik G).

d Patrz UWAGA 2 w 4.2.8.5.2.

UWAGA 4 Materiały sypkie o charakterystyce podanej w Tabeli 4 mogą być stosowane bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań zgodnie z EN 1177.

Bezpieczna nawierzchnia synetetyczna

Rekomendujemy nawierzchnię bezpieczną marki FLEXI-STEP. Jest to sprawdzona i jedna z najlepszych nawierzchni, dostępna na rynku od ponad 10 lat. Do wyboru mamy wiele kolorów oraz kształtów. Zastanawiasz się jaką wybrać grubość elastycznej płytki? Sprawdź krytyczną wysokość upadku. Dobór grubości bezpiecznej nawierzchni FLEXI-STEP odbywa się na podstawie analizy wysokości swobodnego upadku. Jest ona przypisana do każdej zabawki na placu zabaw. Wysokość swobodnego upadku jest podawana przez producentów wyposażenia placów zabaw.

Pliki pomocne w położeniu nawierzchni

Instrukcja montażu

PDF

Podbudowa betonowa

Podbudowa z kruszyw


Instalacje bezpiecznej nawierzchni

Podbudowa z kruszyw

Elastyczne kratki

Podbudowa z betonu

Elastyczne kostki

Docinanie nawierzchni FLEXI-STEP

Najlepszy zespół partnerów jaki można sobie wymarzyć

Play ParkLinariumActive SeniorStilariumInter-Play DEInterFunFlexi-StepInter-Play EU